Tag Archives: chù ụ

Chù ụ Ba Động – đặc sản Trà Vinh ngon mê ly

chù ụ ba động

Chù ụ Ba Động – đặc sản Trà Vinh đã làm siêu lòng không biết bao nhiêu du khách du lịch tại đây. Con này thuộc họ nhà cua với thân hình vuông thường bằng cỡ chiếc nem, có hai càng khá to. Nhìn tổng thể, chù ụ có hình dáng cục mịch, lưng ghồ ghề,