Tag Archives: men lá

Đặc sản rựu men lá của người Nùng, Bắc Giang

Rựu men lá

Rựu men lá, một tên loại rựu vô cùng lạ tai chắc hẳn chưa nhiều người miền trong biết được loại rựu này. Rựu men lá của người Nùng là một trong những đồ uốn nổi tiếng của Bắc Giang. Loại đồ uốn vùng núi nơi đây mà ai khi nghe tên cũng mong một